اخبار مهم
Home / Tag Archives: پرخاشگری

Tag Archives: پرخاشگری

خشونت و پرخاشگری در رابطه از کجا می آید؟

839564_483.jpg

روزنامه شهروند:  از آن‌جا که خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت است تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می‌کنند. تعاریف اولیه‌ای که برای خشونت ارایه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است. تعریف خشونت و انواع آن:  از آن‌جا که خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت است ...

Read More »

چه قدر پرخاشگرید؟

808805_404.jpg

ماهنامه سپیده دانایی – سعید بی نیاز*: برای اینکه پرخاشگری خودمان را رفع کنیم، اولین قدم آن است که بدانیم چه قدر پرخاشگریم. پرسشنامه معتبر پرخاشگری که آرنلود اچ. باس و مارک پری آن را تهیه کرده اند، به شما جواب این سوال مهم را می دهد. راهنما کافی است ...

Read More »