اخبار مهم
Home / Tag Archives: امید در اسلام و بودا

Tag Archives: امید در اسلام و بودا

انسان، در برزخ امید و قطع امید (۲)

1245481_466.jpg

ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت – علی کاشانی بیدگلی: بدیهی است بحث در باب «آنچه انسان مجاز است بدان امید بندد» در زمره زیرینایی ترین مسائل مرتبط با امیدورزی قرار دارد. ادامه گفتگو با استاد ملکیان را در زیر می خوانید.   با توجه به اینکه در صحبت های قبلی ...

Read More »