اخبار مهم
Home / سرگرمی / گران ترین فلفل جهان، کیلویی ۸۰میلیون تومان
1012013_458.jpg

گران ترین فلفل جهان، کیلویی ۸۰میلیون تومان

وبسایت پایش: هرگز فلفل ها را از روی اندازه و مقدارشان قضاوت نکنید. فلفل ها می توانند بسیار کوچک و ریز باشند و در عین حال بسیار تند و گران. در اینجا می خواهیم از فلفلی بگوییم به نام آجی کاراپیتا که قیمت آن تا کیلویی ۹۰ میلیون تومان هم کشیده می شود و در جنگل های پرو کشت می شود. این نوع از فلفل ها به تازگی بسیار مشهور شده اند و بیشتر در رستوران های ۵ستاره سرو می شوند.

دسترسی به آجی کاراپیتا بسیار سخت است و این مسئله دو دلیل دارد. یکی اینکه در جایی جز پرو همچین فلفلی دیده نمی شود و دومین دلیل هم به قیمت بسیار گران آن برمی گردد.

 
گران ترین فلفل جهان، کیلویی 80میلیون تومان 
می فایل