Home / سرگرمی / کوه های زیبای راکی در کانادا +عکس
778319_554.jpg

کوه های زیبای راکی در کانادا +عکس

پی سی گروپ: «Jimmy Dau» می گوید: «من سه سال دور دنیا را گشته ام و از مناظر جذابی که دیدم عکاسی کردم. کوههای راکی کانادا جذاب ترین و دیدنی ترین منطقه ای بود که در آمریکای شمالی دیدم. حالا می فهمم چرا خیلی از استرالیایی ها برای یک فصل به آنجا می روند و لی هرگز برنمی گردند. شما می توانید یک عمر آنجا بگذرانید و هرگز خسته نشوید. اگر باور نمی کنید تصاویر زیر را ببینید.
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا
کوههای راکی کانادا، یکی از زیباترین مکان های دنیا

می فایل