اخبار مهم
Home / سرگرمی / کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی
1174817_186.jpg

کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی

پی سی گروپ: در روستای فرانسوی «الویویل بلفاس» در فرانسه، یک درخت بلوط قدیمی قرار دارد که تنه آن پوک و توخالی شده و دو کلیسای کوچک درون آن قرار دارد که با یک راه پله مارپیچی در اطراف تنه می توان به آن ها رسید. هیچکس نمی داند این درخت چندساله است اما حدس می زنند بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ سال داشته و یکی از قدیمی ترین درختان جهان باشد.
 
در سال های ۱۶۰۰ رعد و برق مرکز درخت را سوزاند و آن را تبدیل به یک تنه توخالی کرد. بااین حال به جای مرگ، درخت همچنان زنده بود و برگ های آن جوانه می زدند. معجزه زنده ماندن درخت توجه زیادی را جلب کرد و باعث شد به این فکر کنند که این معجزه، درخت را برای یک هدف مقدس آماده کرده است. بنابراین یک زیارتگاه مریم مقدس درست داخل حفره ساختند. بعدها یک کلیسای کوچک دیگر و پله برای دسترسی به آن هم اضافه شد. امروزه این درخت بلوط نشانه های از تاریخ و استرس آن دوران است. هنوز هم این درخت زیارتگاه سالانه مردم زیادی است.
 
 
 
کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی 
 
کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی 
 
کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی 
 
کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی 
 
کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی 
می فایل