اخبار مهم
Home / سرگرمی / کشیدن این نقاشی ۳ سال زمان برده است
1081626_197.jpg

کشیدن این نقاشی ۳ سال زمان برده است

پی سی گروپ:‌ ژاپن نمونه ملت سخت کوشی است که مردمان آن قوی تر از ساختمان هایش هستند. بعد از زلزله سال ۲۰۱۱ توکیو و سونامی که به دنبال آن آمد، ژاپن به شدت صدمه دید، اما تقریبا شش سال بعد بازسازی شد. «مانابو ایکدا» هنرمند قلم و جوهر، در یک فرآیند مشابه اخیرا اثر نقاشی گسترده ای را با عنوان تولد دوباره به پایان رسانده است.
مانابو کار روی تولد دوباره را در سال ۲۰۱۳ آغاز کرد و از آن موقع او ۱۰ ساعت در روز و شش روز در هفته در این نقاشی غرق بود تا توانست این اثر ۴  در ۳ متری را در مدت ۳٫۵ سال به پایان برساند. او در این نقاشی درختی در حال رشد از همه کسانی که در این بلایا کشته شدند را به تصویر می کشد که با امواج توفنده سونامی احاطه شده اند. اما این تنها سطح تصویر است. اگر از نزدیک تر نگاه کنید، می بینید این نقاشی از هزاران جزئیات کوچک تشکیل شده که  هزاران داستان در طول این حوادث فاجعه بار را آشکار می کند. هدف او این است که با نگاهی صادقانه جهان را در ترکیب بندی اش به نمایش بگذارد اما عمدا جزئیات تصویر را به تصویر نمی کشد و طوری نقاشی می کند که جزئیات را زمانی ببینید که همه چیز را مشاهده کنید تا اینکه کل تصویر را ببینید. او قلم و جوهر را بهترین ابزار برای بیان آنچه می بینید می داند.
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است
کشیدن این نقاشی 10ساعت در روز به مدت 3.5 سال زمان برده است

می فایل