اخبار مهم
Home / سرگرمی / کاخ رویایی که کمتر درباره آن شنیده اید
778294_787.jpg

کاخ رویایی که کمتر درباره آن شنیده اید

وبسایت توریسم آنلاین: قصر آبی “جال محل” ،از شگفتی های دست ساخته بشری در هند است که کمتر درباره آن شنیده اید.

این قصر رویایی قرن هجدهمی در میانه دریاچه “مان ساگار” سر از آب بیرون آورده و در شهر “جیپور” قرار گرفته است.

جال محل ،کاخی بزرگ است که بر اساس معماری و طرح های فرهنگ هندی ها ساخته شده و با بلندی های “آروالی” احاطه می شود.

این قصر دارای ۴ طبقه زیرآبی نیز هست و دو سد هم ساخته شده تا از فوران سیل جلوگیری کند.بر روی بام قصر انواع گیاهان وتعدادی درخت نیز کاشته شده است.

گردشگران از طریق قایق برای بازدید به جال محل می روند.

تصاویر:این کاخ رویایی و شگفت انگیز که کمتر درباره آن شنیده اید

تصاویر:این کاخ رویایی و شگفت انگیز که کمتر درباره آن شنیده اید

تصاویر:این کاخ رویایی و شگفت انگیز که کمتر درباره آن شنیده اید

تصاویر:این کاخ رویایی و شگفت انگیز که کمتر درباره آن شنیده اید

می فایل