Home / اخبار روز / ژنرال آمریکایی هنگام سخنرانی غش کرد
778777_255.jpg

ژنرال آمریکایی هنگام سخنرانی غش کرد

خبرگزاری ایرنا: ژنرال آمریکایی در کنفرانس خبری در حالی که مشغول تشریح نواقص جنگنده های ۳۵-F بود غش کرد و دستیار وزیر نیروی هوایی آمریکا که دراین جلسه بود، با گرفتن وی، به شوخی این موضوع را نیز از دیگر معایب استفاده از هواپیماهای ۳۵-F عنوان کرد.

جیمز مارتین ژنرال نیروی هوایی آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در پنتاگون، در حالی که در جمع خبرنگاران در حال صحبت در مورد هواپیماهای ۳۵-F ارتش آمریکا بود ناگهان غش کرد و از حال رفت.

وی در این کنفرانس خبری که در مورد بودجه نیروی هوایی آمریکا و ضعف های پروژه ناموفق هواپیماهای سری ۳۵-F بود ناگهان غش کرد و در این هنگام ، کارولین گلیسون دستیار وزیر نیروی هوایی آمریکا که در اتاق حاضر بود، این ژنرال را گرفت که نیفتد و به شوخی خطاب به ژنرال بدحال گفت: این بلایی است که ۳۵-F بر سر آدم می آورد که موجب خنده حضار و خبرنگاران شد.

در این جلسه، پنتاگون با قبول اشکالات جدیدترین هواپیمای جنگنده ۳۵-F تصریح کرد موتور این هواپیما نیازمند تغییراتی برای رفع اشکالات موجود در آن می باشد.

به گزارش بیزینس اینسایدر، پروژه ۳۵-F که با گذاشتن هزینه ای بالغ بر یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بر اقتصاد آمریکا پرخرج ترین پروژه نظامی تاریخ آمریکا لقب یافته است قرار بود به عنوان جنگنده ای فوق مدرن با قابلیت های کامل در درگیری های هوایی، پشتیبانی در ارتفاع پایین و حملات دوربرد هوایی مورد استفاده قرار گیرد که به دلیل مشکلات فنی در قیاس جنگنده های غیر مدرن قرار می گیرد.

پروژه F-35 با هزینه هایی سرمام آور، همواره بعنوان پروژه ای شکست خورده و با نواقص فراوان در رسانه های آمریکا معرفی می شود.

می فایل