اخبار مهم
Home / سرگرمی / چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟
1852174_216.jpg

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟

برترین‌ها – ترجمه از الهام مظفری: اگر سگ‌ها را دوست دارید بهتر است همه چیز را درباره آن‌ها بدانید. در واقع چیز‌هایی هست که آن‌ها دوست دارند ما بدانیم تا بهتر بتوانیم یکدیگر را درک کنیم. در اینجا با زبان بدن سگ‌ها آشنا می‌شوید و بهتر می‌توانید بفهمید که چه فکر یا احساسی دارند.

راحت و آسوده

 • گوش‌ها بالا هستند، اما رو به جلو نیستند.
 • دهان باز است و زبان پیداست.
 • دم راحت است


اعتماد

 • شکم پیداست
 • پشتش را به شما می‌کند
  این بالاترین درجه اعتماد است. مالیدن شکم به این معناست که شما راضی هستید و مثل یک درمان روانی برای دوست پشمالوی شماست.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


درخواست توجه

 • سر روی زانو‌های شما
 • تماس چشمی مستقیم
 • گوش‌ها راحت
  سگ شما تقاضای توجه دارد. وقتی بینی خود را به دستان شما می‌مالد، منظورش این است که نوازشش کنید.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


کنجکاو

 • گوش‌ها بالا یا جلو
 • دم کمی بالاتر از افق
  این سگ کنجکاو است، چیز جالبی پیدا کرده و می‌خواهد آن را کشف کند.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


نیاز به وقفه یا استراحت
لیسیدن بینی هیچ ربطی به غذا ندارد و به این معناست که سگ تحت فشار است و نیاز به استراحت دارد به خصوص اگر در حال فعالیت باشد.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


هشدار

 • چشم‌ها باز
 • گوش‌ها به جلو
 • دم افقی و ممکن است از طرفی به طرف دیگر حرکت کند
 • کمی رو به جلو ایستاده
  سگ نگران چیزی است، اما هنوز مطمئن نیست که خطرناک باشد. در این مرحله، فقط هشدار می‌دهد و موقعیت را ارزیابی می‌کند.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


اخطار دادن

 • چشم‌ها متمرکز
 • گوش‌ها به جلو
 • دهان بسته
 • دم افقی و ممکن است از طرفی به طرف دیگر حرکت کند
 • کمی رو به جلو ایستاده
  تفاوت مهم این حالت با حالت قبلی، دهان بسته است. سگ واقعا این موقعیت را دوست ندارد و احساس دفاعی یا حفاظتی دارد. دهان بسته و چشمان متمرکز اولین علائم هشداردهنده هستند که سگ به کسی می‌گوید «دور بمان»

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


عصبانی

 • گوش‌ها به جلو و کمی باز به حالت V
 • پبینی چروکیده
 • پیشانی چروکیده
 • دم بالا
 • موهای پشت بلندشده
 • دهان باز و دندان‌ها قابل مشاهده
  سگ بسیار غالب و عصبانی است.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


ترسیده و مطیع

 • بدن پایین آمده
 • دم پایین انداخته و کمی تکان می‌خورد
 • گوش‌ها رو به عقب
 • تماس چشمی اندک
 • پنجه‌ها ممکن است بالا رود
  سگ ترسیده و سعی می‌کند از هر درگیری پیشگیری کند و در مقابل به یک انسان، سگ یا حیوان دیگر احساس خطر می‌کند.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


ترسیده و مهاجم

 • بدن پایین آمده
 • گوشه‌های لب‌ها به عقب
 • گوش‌ها رو به عقب
 • موها بلندشده
  سگ بسیار استرس دارد و ترسیده، اما مطیع نیست و ممکن است هر لحظه حمله کند.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟


بازیگوش

 • دم بالا و موجدار
 • گوش‌ها بالا
 • دهان باز و زبان قابل مشاهده
 • پا‌های عقب خمیده
  این رایج‌ترین دعوت سگ‌ها برای بازی است. سگ‌ها اغلب یک لحظه قبل از پریدن یا دویدن این حالت را دارند.

چقدر زبان بدن سگ‌ها را می‌شناسید؟

 

می فایل