اخبار مهم
Home / سرگرمی / پستاندار نادری که در معرض انقراض قرار دارد!
999524_973.jpg

پستاندار نادری که در معرض انقراض قرار دارد!

ساعت ۲۴: یک پستاندار نادر که حلقه اتصال میان آرمادیلو و مورچه خوار است به دلیل اعتقادات غلط و عجیب عوان در معرض خطر انقراض قرار دارد.
 
این موجود زیبا و عجیب که نامش پانگولین است و مورچه خواری با پوستی فلس مانند مانند آرمادیلو است به دلیل تفکراتی که در مورد خاصیت های درمانی که در مورد گوشت خون و فلس هایش وجود دارد به شکل بی رحمانه و وسیعی کشتار می شود. در آسیا و آفریقا این موجود زندگی می کند و در این مناطق نیز تقاضای بالایی برای مصرف اجزای این جانور بالاست.
ویتنام از جمله مناطقی است که تجارت این جانور رونق دارد و در مدت سه سال در ویتنام حدود ۲ هزارو ششصد پانگولین یا مورچه خوار زنده و سی تن گوشت و فلس یخزده این موجود بخت برگشته کشف شده است. یک پانگولین زنده  هر کیلو حدود سیصد دلار ارزش دارد. هیچ آمار دقیقی از جمعیت این پستاندار وجود دارد اما کارشناسان بر این وارند که تعداد آنان با سرعت رو به کاهش است. در ویتنام این موجود در سال ۲۰۱۴ در فهرست پستانداران در معرض خطر انقراض قرار داده شده است.

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

می فایل