اخبار مهم
Home / سرگرمی / همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (۱)
1222474_612.jpg

همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (۱)

پی سی گروپ: برخی از منفورترین موجودات روی زمین حشرات هستند. این موجودات کوچک و تند به خانه و فضاهای شخصی ما حمله می کنند، مواد غذایی ما را از بین می برند، وارد تختخواب ما می شوند، از سقف روی پاهای ما می افتند و می خزند، ما را نیش می زنند و می گزند، آن ها منزجرکننده، مزاحم و ترسناک هستند. خنده دار است که چطور موجوداتی به این کوچکی بسیاری از این حس های متفاوت را در انسان ایجاد می کنند. اما آیا ما می توانیم با حشرات ارتباط برقرار کنیم؟
 
هنرمندانی در سراسر جهان سعی می کنند با حشرات همکاری کنند تا شکل غیرمعمولی از هنر را ایجاد کنند. یکی از آن ها هوبرت دوپارت است که از سال ۱۹۸۰ با لارو بال مودار کار می کند. لارو بال مودار در آب شیرین زندگی می کند و به ساخت محفظه های پیچیده یا پیله هایی مشهور است که با جمع آوری تکه های چوب، ماسه، سنگ های کوچک و چیزهای دیگر می سازد. دوپارت لاروها را از محیط طبیعی اطراف خود جمع می کند و به کارگاهش می برد، با دقت محفظه اطراف آن ها را جدا می کند و در مخزن هایی می ریزد که با موادی پر شده که آن ها می توانند غلاف های محافظ خود را بازسازی کنند. به حای سنگ و چوب و … دوپارت برای آن ها تکه هایی از طلا و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله فیروزه، مرجان، یاقوت، مروارید، الماس و .. می ریزد. در عرض چند هفته پیله های کوچک  و ارزشمند آن ها تشکیل می شود.
 
 
 
همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (1) 
 
همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (1) 
 
همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (1) 
 
همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (1) 
 
همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (1) 
 
همکاری با حشرات در ساخت اثر هنری (1) 
می فایل