اخبار مهم
Home / سرگرمی / نیازمندی ها (۱۷)
784450_725.jpg

نیازمندی ها (۱۷)

 پی سی گروپ: «نیازمندی ها» عنوان مطلبی است که قرار است حرف دل شما را بزند. در پیچ و خم ها و پستی و بلندی های زندگی لحظاتی برای آدمی پیش می آید یا اتفاقاتی گریبان گیرش می‌شود که جز این «نیازمندی ها» راه و روش بهتری برای برخورد با مساله وجود ندارد. یا اینکه خواسته هایی عمیق و از ته دل که شاید هیچ گاه به وقوع نپیوندند، ولی همین که آن ها را عنوان می‌کنیم باعث آرامش و سبک شدن فرد می‌شود. 


مثل همیشه ما را با نظراتتان یاری کنید.


نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)
نیازمندی ها (17)

می فایل