اخبار مهم
Home / سرگرمی / نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی را ببینید
837592_141.jpg

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی را ببینید

وبسایت تاپ ناپ: انبار موزه ملی تاریخ طبیعی در موسسه اسمیتسونیانیک گنج واقعی از گنجینه عظیمی از حشرات، پرندگان، گیاهان، سنگ، موجودات دریایی و حتی باقیمانده از حیوانات منقرض شده را در خود جای داده که دیدن این مجموعه خالی از لطف نیست.

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی موسسه اسمیتسونیان

می فایل