اخبار مهم
Home / سبک زندگی / مقایسه استایل «پرنسس دایانا» و «کیت میدلتون»
1377445_390.jpg

مقایسه استایل «پرنسس دایانا» و «کیت میدلتون»

پی سی گروپ: دایانا، شاهدخت ولز، همسر اول شاهزاده چارلز بود که در سن سی و شش سالگی در یک حادثه رانندگی در پاریس درگذشت.
 
کاترین، دوشس کمبریج، با فرزند دایانا به نام ویلیام ازدواج کرد و اکنون جانشین اوست. او به خاطر سلیقه خوب اش در دنیای مد همیشه مورد تحسین قرار می گیرد طوری که نامش را در لیست «خوش‌پوشان» جهان نیز می توان مشاهده کرد. 
 
کیت میدلتون و پرنسس دایانا هر دو به عنوان نمادهایی در دنیای مد و لباس شناخته می شوند. اگر چه هر کدام سبک و شیوه لباس پوشیدن خاص خود را دارند اما اگر عکس های آنها را با هم مقایسه کنید، خواهید دید که در برخی مواقع چقدر بهم شباهت دارند. 
 
در ادامه تصاویری را برایتان آورده ایم تا شما نیز به شباهت لباس پوشیدن آنها طی سالهای مختلف پی ببرید. 
 
پرنسس دایانا- ۱۹۹۱ -کیت میدلتون- ۲۰۱۶
 
 
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۹۱ – کیت میدلتون- ۲۰۱۶
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۶ – کیت میدلتون- ۲۰۱۶
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۵ – کیت میدلتون- ۲۰۱۵
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۰ – کیت میدلتون- ۲۰۱۱
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۸ – کیت میدلتون- ۲۰۱۱
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۵ – کیت میدلتون- ۲۰۱۲
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۶ – کیت میدلتون- ۲۰۱۲
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۵ – کیت میدلتون- ۲۰۱۲
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۷ – کیت میدلتون- ۲۰۱۴
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۹۰ – کیت میدلتون- ۲۰۱۵
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۱ – کیت میدلتون- ۲۰۱۰
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۱ – کیت میدلتون- ۲۰۱۱
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۱ – کیت میدلتون- ۲۰۰۶
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۲ – کیت میدلتون- ۲۰۱۳
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۳ – کیت میدلتون- ۲۰۱۱
 
مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون 
 

 
 پرنسس دایانا- ۱۹۸۳ – کیت میدلتون- ۲۰۱۲
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۳ – کیت میدلتون- ۲۰۱۴
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۳ – کیت میدلتون- ۲۰۱۴
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۴ – کیت میدلتون- ۲۰۱۴
 
مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون 
 


 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۵ – کیت میدلتون- ۲۰۱۴
 
مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون 
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۷ – کیت میدلتون- ۲۰۱۳
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۸۷ – کیت میدلتون- ۲۰۱۴
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۹۳ – کیت میدلتون- ۲۰۰۶
 
 مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون
 

 
پرنسس دایانا- ۱۹۹۶ – کیت میدلتون- ۲۰۱۲
 
مقایسه استایل پرنسس دایانا و کیت میدلتون

می فایل