اخبار مهم
Home / سرگرمی / معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
2088388_913.jpg

معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟

برترین‌ها: به گفته محققان، در دنیای مدرن دقت و توجه انسان‌ها کاهش یافته است، درواقع میانگین دامنه توجه کمتر از یک ماهی قرمز است. ما باید این شرایط را تغییر دهیم و روی دقتمان کار کنیم.‌ می‌توانیم با چیز‌های ساده‌ای مثل این آزمون شروع کنیم. ما عاشق معما هستیم و معتقدیم که معما فقط برای سرگرمی نیست، بلکه مفید هم است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دقت خود را بیازمایید و فراموش نکنید که در پایان تعداد جواب‌های صحیح خود را محاسبه کنید.

در این تصویر چند پا می‌بینید؟

 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
می‌توانید گربه متفاوت را پیدا کنید؟
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
کدام تصویر سایه گلدان است؟
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
گوزن را می‌بینید؟
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
می‌توانید دو ربات مشابه پیدا کنید؟
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
مار را می‌بینید؟
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
دو درخت مشابه پیدا کنید؟
 
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
پدر جورج ۵ پسر دارد. نام ۴ تا از آن‌ها را می‌بینید. نام پسر پنجم چیست؟
 
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
جواب:
معما؛ دقت مغزتان چقدر است؟
 
منبع:brightside

می فایل