اخبار مهم
Home / سرگرمی / ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (۱۷۲)
1212531_911.png

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (۱۷۲)

پی سی گروپ: سخنوري يکي از ارکان ادبيات ایران و جهان است و نغزگويي و جمله های تاثیر گذار دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل هستند.
 
با توجه به همين اصل يکي از پايه‌هاي ماندگاري فيلم هاي سينمايي و مجموعه‌هاي تلويزيوني را بايد در ديالوگ‌هايي جستجو کرد که در حافظه تاريخي مخاطبانشان نقش بسته‌اند.

در این مطلب با گزیده ای از ديالوگ‌هاي ماندگار سينمای جهان و ایران و همچنین سریال های تلويزيونی اشاره مي‌کنم.

***************
 
 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (172) 
می فایل