اخبار مهم
Home / سبک زندگی / لحظات پدرانه ای که قند را در دل تان آب می کند
1174989_476.jpg

لحظات پدرانه ای که قند را در دل تان آب می کند

پی سی گروپ: پدرها موجودات دوست داشتنی هستند. عشق آنها به فرزندان شان بی نهایت است، طوری که با نگاهی به رفتارشان می توان عمق آن را به خوبی حس کرد. در اینجا برخی از رفتارهای پدران را با فرزندان شان که واقعا جذاب و دوست داشتنی اند، برایتان آورده ایم. مطمئنا با دیدن این صحنه ها قند در دل شما هم آب می شود.
 
وقتی که او در کنار فرزندی که روی شکمش خوابیده، به خواب می رود.
 
 
 

 
وقتی که او با وجود سر و صداهای بلند کودکان، کتاب می خواند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی که او صبح زود از خواب بیدار می شود و برای کودکانش صبحانه مورد علاقه شان را درست می کند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی که او در حال یاد دادن بازی به کودکش است.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی که چشم هایش را به نشانه تعجب به حرف های کودکانه فرزندش، گرد می کند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی با او ورزش می کند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی کودکش را به روی شانه هایش می گذارد.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی موهای دخترش را شانه می کند یا آنها را می بافد.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی اجازه می دهد کودکانش هر جور که دوست دارند با او رفتار کنند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی که می گذارد فرزندانش در بازی پیروز شوند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی که کارتون مورد علاقه فرزندش را بارها و بارها بی آنکه خسته شود، تماشا می کند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی که به کودکش این اجازه را می دهد تا ناخن هایش را لاک بزند.
 
 لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند
 

 
وقتی برای اولین بار فرزندش را در آغوش می گیرد.
لحظات پدرانه ای که قند دلتان را آب می کند

می فایل