اخبار مهم
Home / سرگرمی / قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید
1256309_136.jpg

قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید

پی سی گروپ: روزی روزلین فیشر فکر کرد آیا اشک های غم و اندوه با اشک شوق فرق دارند؟ بنابراین به بررسی آن ها را زیر میکروسکوپ پرداخت. او صد اشک مختلف را بررسی کرد و فهمید اشک های اساسی (آن هایی که بدن ما برای روانی چشم هایمان تولید می کند) شدیدا با اشک هایی هنگام خرد کردن پیاز می ریزیم متفاوت هستند. حتی اشک های خنده با اشک های غم و اندوه شباهت ندارند. مانند یک قطره اقیانوس، هر قطره اشک حامل ذرات میکروسکوپی تجارب انسانی است. او پروژه خود را توپوگرافی اشک نامید. جوزف استرامبرگ توضیح می دهد که سه نوع اصلی اشک وجود دارد: اشک های اساسی، رفلکس و روانی. همه اشک ها حاوی مواد ارگانیک از جمله روغن، آنتی بادی ها و آنزیم هایی می شود که در آب نمک معلق هستند. انواع مختلف اشک مولکول های مجزایی دارند. اشک های احساسی هورمون های پروتئینی از جمله انتقال دهنده عصبی انکفالین دارند که یک مسکن طبیعی است و هنگام استرس آزاد می شود. به علاوه اشک ها زیر میکروسکوپ نمک های کریستالی شده هستند و می توانند به اشکال مختلفی منجر شود. حتی اشک های روانی با ترکیب شیمیایی مشابه می توانند بسیار متفاوت باشند.
 
اشک گریه شدید
 
 
اشک تغییر
 
قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید 
اشک غم و اندوه
 
 قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید
اشک پیاز
 
 قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید
اشک های اساسی
 
قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید 

اشک یادآوری
 
قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید
 

اشک تجدید دیدار
 
قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید
 
اشک های پایان و آغاز
 
قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید 
اشک امید

قطرات اشک را زیر میکروسکوپ ببینید
می فایل