اخبار مهم
Home / اخبار روز / عکس: چهره ها در یادبود پدر اکبر عبدی
785245_707.jpg

عکس: چهره ها در یادبود پدر اکبر عبدی

خبرگزاری میزان: مراسم ترحیم پدر اکبر عبدی پنج شنبه برگزار شد.

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

عکس: چهره ها در مراسم ختم پدر اکبر عبدی

می فایل