اخبار مهم
Home / سرگرمی / عکس: فیل در خیابان های آفریقای جنوبی!
837301_616.jpg

عکس: فیل در خیابان های آفریقای جنوبی!

پی سی گروپ: از ۱۳ ماه مه تا ۳۱ اکتبر سال گذشته، فالکو، هنرمند گرافیتی کیپ تاون، آفریقای جنوبی را نقاشی کرد و ماموریت او تغییر درک و احساس مردم محلی از ارزش است. پروژه او «روزی روزگاری یک شهر» نام دارد. فالکو می گوید: «کمی رنگ اضافه کنید و ببینید که دیگر این همان خانه ناهنجار قبل نیست. یک خانه است با یک اثر هنری روی آن و بخشی از یک گالری بزرگ در فضای باز. این احساس هرکسی را تغییر خواهد داد.»

فیل در خیابان های روستاهای آفریقای جنوبی

فیل در خیابان های روستاهای آفریقای جنوبی

فیل در خیابان های روستاهای آفریقای جنوبی

فیل در خیابان های روستاهای آفریقای جنوبی

فیل در خیابان های روستاهای آفریقای جنوبی

فیل در خیابان های روستاهای آفریقای جنوبی

فیل در خیابان های روستاهای آفریقای جنوبی

می فایل