اخبار مهم
Home / سرگرمی / عکس: رژه بزرگ کونگ فو
830097_892.jpg

عکس: رژه بزرگ کونگ فو

وبسایت تاپ ناپ: بیش از ۲۶۰۰۰ دانش آموز چینی در یک رژه بزرگ برای کونگ فو از گروه های سنی مختلفی شرکت نمودند.

رژه بزرگ کونگ فو

رژه بزرگ کونگ فو

رژه بزرگ کونگ فو

رژه بزرگ کونگ فو

رژه بزرگ کونگ فو

رژه بزرگ کونگ فو

رژه بزرگ کونگ فو

می فایل