اخبار مهم
Home / سرگرمی / عکس: راه پله ای متعلق به دوران شاه آرگون
837993_217.jpg

عکس: راه پله ای متعلق به دوران شاه آرگون

وبسایت تاپ ناپ: راه پله ای از سنگ های زیبا که متعلق به شاه آرگون در کمون  Bonifacio در جزیره کورس فرانسه در میان یک صخره آهکی پیدا شده است. این راه پله در زاویه ۴۵ درجه و در سال ۱۴۲۰ ساخته شده است.

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

راه پله ایی متعلق به دوران شاه آرگون

می فایل