اخبار مهم
Home / سرگرمی / عکس دیدنی ماه و زمین از مریخ
784999_576.jpg

عکس دیدنی ماه و زمین از مریخ

پی سی گروپ: این تک عکس دیدنی ماه و زمین را طوری که در مدار مریخ دیده می شوند نمایش می دهد. این تصویر زیبا که دو سنگ فضایی شناور را در یک قاب نشان می دهد؛ موقعیت بسیار کوچک ما را در جهان هستی به طور عینی به نمایش می گذارد. این تصویر در حالی گرفته شده که زمین ۱۴۲ میلیون کیلومتر از مریخ فاصله دارد. 

می فایل