اخبار مهم
Home / اخبار روز / عکس: خودروی امنیتی اوباما در به آلمان
842646_209.jpg

عکس: خودروی امنیتی اوباما در به آلمان

پایگاه خبری انتخاب: خودروی امنیتی اوباما در سفر به آلمان.

عکس: خودروی امنیتی اوباما در به آلمان

عکس: خودروی امنیتی اوباما در به آلمان

می فایل