اخبار مهم
Home / سرگرمی / عاشق این مجسمه های گِلی می‌شوید!
783077_718.jpg

عاشق این مجسمه های گِلی می‌شوید!

پی سی گروپ: برای سالهاست که اوسو پولار (Oso Polar) هنرمند اهل مسکو مشغول ساخت اساب بازی هایی بسیار زیبا و منحصر به فرد به شکل حیوانات از جنس گل بوده است. هر کدام از این اسباب بازی های کوچک با دقت زیادی از پیش طراحی شده و پس از ساخت از آنها عکاسی می شود. دیدن این مجسمه ها که از پشت پرده سرک می کشند، کلوچه می دزدند و یا در حال قدم زدن در پارک هستند، لبخند به لب همه می آورد.

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

شما عاشق این اسباب بازی های گلی خواهید شد

می فایل