اخبار مهم
Home / سرگرمی / طنز؛ شوخی با خیام
1361886_792.png

طنز؛ شوخی با خیام


ماهنامه خط خطی – محمد جاوید:

«آن قصر که جمشید در او جام گرفت»
چون پول نداشت بابتش وام گرفت
تا وام خرید خانه اش جور شود
هر هفته سه بار ختم انعام گرفت
آنقدر برای وام سگدو زد که
جمشیدِ جوان طفلکی سرسام گرفت
از بانک فلان به بانک بهمان رفت و صد جور
ز هر کدام پیغام گرفت
از سوی سه تا ضامن بازاری هم
تایید شد و کار سرانجام گرفت
از شدت شوق اشک او جاری شد
گویی چو «ظریف» حکم برجام گرفت
آن گاه خرید قصر خوبی که در آن
«آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت»
جمشید برای سور منزل صد دست
شیشلیک وَ جوجه جهت شام گرفت
در قصر به همراه پریچهر عروس
آرام گرفت و هی از او کام گرفت
با شعر حکیم کرد شوخی «جاوید»
البته اجازه اش ز خیام گرفت

پ.ن: پریچهر= نام همسر جمشید شاه

می فایل