اخبار مهم
Home / سرگرمی / شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان
843625_352.jpg

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

وبسایت مشرق: رودخانه مانیل در کشور فیلیپین مدت زیادی است که به جای ماهی، زباله‌های خانگی و صنعتی را در خود جای داده است. در کناره‌های این رودخانه منازل مسکونی و حتی آپارتمان‌های چندین طبقه وجود دارد که امکان بروز فاجعه انسانی بیش از پیش احساس می‌شود.

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

شنای کودکان در کثیف‌ترین رودخانه جهان

می فایل