اخبار مهم
Home / سرگرمی / شاهکارهای هنری کودک مبتلا به اوتیسم
793058_347.jpg

شاهکارهای هنری کودک مبتلا به اوتیسم

پی سی گروپ: ایریس، دختر ۶ ساله مبتلا به اوتیسم، خودش را از طریق نقاشی بیان می کند البته او کمک دلگرم کننده ای نیز از گربه درمانی اش گرفته است. مادر آیریس می گوید: «از وقتی ما با تولا به خانه آمدیم، این بچه گربه عزیز و جادویی، آیریس را طلسم کرد، آنها کنار هم می نشستند، آیریس نقاشی می کرد و درهای جدیدی برای معاشرت و ارتباط به روی او باز می شد، درهایی که ما می ترسیدیم همیشه بسته بماند.» 
به لطف تولا، آیریس با کشف استعداد هنری اش به بازکردن این درها ادامه می دهد. تمرکز و توجه استثنایی به جزئیات به او کمک کرده نقاشی های زیبا و باورنکردنی خلق کند. حتی گردآورندگان سراسر جهان آثار آرامبخش و الهام بخش طبیعت او را با آثار مونه مقایسه کرده اند! آیریس یک نمونه عالی از هدایایی است که اوتیسم می تواند به فرد بدهد. 
شاهکارهای هنری کودک 6 ساله مبتلا به اوتیسم
شاهکارهای هنری کودک 6 ساله مبتلا به اوتیسم
شاهکارهای هنری کودک 6 ساله مبتلا به اوتیسم
شاهکارهای هنری کودک 6 ساله مبتلا به اوتیسم
شاهکارهای هنری کودک 6 ساله مبتلا به اوتیسم
شاهکارهای هنری کودک 6 ساله مبتلا به اوتیسم
شاهکارهای هنری کودک 6 ساله مبتلا به اوتیسم

می فایل