اخبار مهم
Home / اخبار روز / سیاه چاله ها دروازه سفر به دنیاهای دیگر
834910_759.jpg

سیاه چاله ها دروازه سفر به دنیاهای دیگر

خبرگزاری مهر: برای آنهایی که به افسانه های علمی و تخیلی علاقه دارند سیاه چاله ها دروازه ورود به دنیاهای دیگر محسوب می شوند اما آیا واقعا آنها می توانند انسان را به دنیاهای دیگر برسانند.

نکته مهمی که درباره سیاه چاله ها وجود دارد این است که ما تقریبا چیزی درباره آنها نمی دانیم اما حداقل از این نکته آگاهی داریم که اگر در دام سیاه چاله ای بیفتیم دیگر شانسی برای رها شدن از آن نخواهیم داشت.

دانشمندان سیاه چاله ها را دنیایی ترسناک با مشخصاتی خاص توصیف می کنند که در آن گویی فضا خم شده است. بنابراین نقاطی که به طور طبیعی فواصل بسیار زیادی میان آنها وجود دارد از هر زمان دیگری به هم نزدیکتر می شوند. برای درک بهتر این موضوع باید به تاکردن کاغذ اشاره کرد که در وضعیت جدید دو سر کاغذ حالا نزدیکترین بخشهای آن به هم هستند. دقیقا به واسطه چنین ویژگی است که ایده سفر به دنیاهای دیگر توسط سیاه چاله ها مطرح می شود.

برای درک هرچه بهتر سیاه چاله ها بیش از هر نکته ای باید بدانیم که آنها فضای خالی نیستند. یک سیاه چاله مکانی است که حجم عظیمی از ماده در آن کشیده شده و در یک محدوده بسیار ناچیز فشرده می شود.

هرچه بیشتر به یک سیاه چاله نزدیک شویم به شتاب گریز یا سرعت بیشتری هم برای گریختن از آن نیاز داریم و در نهایت کار به جایی می رسد که برای فرار کردن از آن به سرعتی بیش از سرعت نور یعنی ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه نیاز داریم. برای درک بهتر این رقم کافی است بدانیم که شتاب گریز زمین در سطح تنها ۴۰ هزار و ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت است.

از آنجا که هیچ چیز نمی تواند سریعتر از نور حرکت کند این بدان معناست که هیچ چیز نمی تواند از سیاه چاله بگریزد. اما حتی سیاه چاله ها هم مفری برای گریز دارند!

یک سیاه چاله نمی تواند تمام چیزهایی که در اطرافش قرار دارد را ببلعد بلکه قدرت آن تنها از بعد افقی کارساز و حیرت انگیز است. در این حالت قدرت سیاه چاله معادل شعاع آن است که از مرکز سیاه چاله آغاز و تا محدوده بزرگی گسترده می شود. این شعاع همزمان با بلعیده شدن مواد بیشتر، بزرگتر می شود.

می فایل