اخبار مهم
Home / سرگرمی / سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند
1354125_289.jpg

سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند

پی سی گروپ: ۳۷۰ میلیون سال است که درختان وجود دارند و همان طور که در این تصاویر باورنکردنی می‌بینید، دلیل خوبی وجود دارد که چرا آن‌ها اینقدر قدمت دارند. آن‌ها چه در وسط بادهای شدید رشد کنند، چه در بالای صخره‌های سنگی سخت، یا درون تونل‌های بتنی و یا حتی روی یکدیگر، خوب می‌دانند که چطور در جاهایی که موجودات کمی می‌توانند زنده بمانند جان سالم به در ببرند و به همین دلیل است که سیاره ما ۳ تریلیون درخت بالغ دارد که ۳۰ درصد خشکی‌های زمین را پوشانده اند. باتوجه به اینکه بیشتر اکسیژنی که نفس می‌کشیم را گیاهان تولید می‌کنند باید خود را بسیار خوشبخت بدانیم که درختان تا این اندازه مقاوم هستند. اگر آن‌ها نبودند ما نیز اینجا نبودیم.
 
 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
 
سمج‌ترین درختانی که به نظر می‌رسد قصد مردن ندارند 
می فایل