اخبار مهم
Home / سرگرمی / سفر تصویری به سوئیسِ زیبا
770559_779.jpg

سفر تصویری به سوئیسِ زیبا

پی سی گروپ: «Martina Bisaz» در سوئیس سفر کرده و از زیباترین مکان های آن عکاسی می کند. او آخر هفته ها در میان کوه های سوئیس رانندگی می کند و از آنچه می بیند عکاسی می کند. او معتقد است در زیباترین کشور جهان زندگی می کند. 
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس
سفر تصویری به سوئیس

می فایل