اخبار مهم
Home / سرگرمی / ساخت قالیچه‌نما‌های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!

ساخت قالیچه‌نما‌های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!

برترین‌ها: گروه هنری «we make carpets» اولین پرده نقش دار خود را در سال ۲۰۰۹ و بااستفاده از میوه درخت کاج ساختند. از آن زمان نزدیک به یک دهه گذشته است و در این مدت آن‌ها از مواد اولیه متنوعی برای ساخت قالیچه‌نما‌های فریبنده و زیبای خود روی کف یا دیوار استفاده کرده اند. این قالیچه نما‌ها از اشیای عادی و روزمره‌ای مثل توپ بدمینتون، نودل استخری، اسفنج ظرفشویی، گیره کاغذ و گیره لباس ساخته شده اند.
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!
 
ساخت قالیچه نما‌ها های جذاب و دیدنی با توپ بدمینتون!

می فایل