اخبار مهم
Home / سرگرمی / زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!
826224_369.jpg

زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!

پی سی گروپ: «Bios Incube» سعی دارد با بزرگداشت کسانی که دوستشان داشته ایم و فوت کرده اند به شکل یک درخت، تغییری اساسی در دیدگاه افراد نسبت به مرگ ایجاد کند. با استفاده از طراحی پایدار، یک گلدان زیست تخریب پذیر و یک انکوباتور که به افراد کمک می کند بر گلدانشان کاملا نظارت داشته باشند و حتی یک اپلیکیشن موبایل که فرد را همیشه نسبت به وضعیت رشد درختش آگاه نگه می دارد. این سیستم به طور خاص برای کسانی طراحی شده که به زمین طبیعی دسترسی ندارند و همچنین کسانی که یک جایگزین سازگار با محیط زیست برای تدفین می خواهند. شرکت سازنده در این باره می گوید: «Bios Incube دیدگاه مردم نسبت به مرگ را تغییر می دهد و باعث می شود به جای آنکه به مرگ به چشم پایان زندگی نگاه کنند، آن را تحول و انتقال و بازگشت به زندگی جدید از طریق طبیعت بدانند. این یک رویکرد هوشمندانه، پایدار و سازگار با محیط زیست برای یکی از مهمترین مراحل زندگی انسان است.» همه کاری که پس از کاشت برای این سیستم لازم است انجام دهید این است که سنسور را روی خاک قرار دهید Incube را با آب پر کنید، آن را به اپلیکیشن متصل کنید، سپس سنسور شرایط آب و هوایی و کیفیت آب و خاک را دائما برای شما کنترل می کند. همچنین ۱۰۰% قابل استفاده مجدد است به این معنی که می توانید گیاه یا درخت دیگری هم در آن بکارید. 
زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!
زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!
زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!
زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!
زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!
زندگی پس از مرگ به شکل یک درخت!

می فایل