Home / سرگرمی / زنده کردن تاریخ در عکس ها
781924_293.jpg

زنده کردن تاریخ در عکس ها

وبسایت تاپ ناپ: این دختر که ChrisyaSabaru نام دارد درست سه سال پیش در ۱۴ فوریه پدر خود را از دست داد. وی برای بازیابی خاطرات پدرش دست به کار جالبی زده است. همانطور که در عکس ها مشاهده می نمایید این دختر به تبعیت از کار پدر به شهر ملبورن سفر کرد و در مکان هایی که روزی پدرش عکس در آنجا از خودش گرفتهو عکس گرفت و در کنار تصاویر پدرش قرار داد و به این صورت آلبومی جهت ادای دین و زنده کردن خاطرات پدرش تهیه نمود.

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

زنده کردن تاریخ در عکس ها

می فایل