اخبار مهم
Home / اخبار روز / دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
1107574_471.jpg

دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند

خبرگزاری میزان: کمپینی که به منظور راه اندازی دیوارهای مهربانی در سراسر کشور تشکیل شده بود،خیلی زود منفعل شد تا تنها دیوارهای خالی در شهر‌ها باقی بمانند که رویشان یک جمله معروف خودنمایی می‌کند،«نیاز داری بردار،نیاز نداری بذار»؛ اما هنوز هم چشم‌هایی منتظر در سرمای زمستان چشم به راه مهربانی است…
 
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
دیوارهایی که دیگر مهربان نیستند
 
می فایل