اخبار مهم
Home / سرگرمی / دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست
777021_411.jpg

دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست

پی سی گروپ: چندسال پیش «Viktor Egyed» تصادفی با این دهکده ماهیگیری متروکه کوچک در چند مایلی بوداپست روبرو شد. اما آب و هوا مناسب نبود، او رفت و چند سال بعد برگشت و از این دهکده در مه و بازتاب ساختمان هایش در برکه عکاسی کرد. تصاویر این شهرکوچک کنار دریاچه درست مثل خواب و رویا می ماند و مکان مناسبی برای کسانی است که می خواهند اندکی از شلوغی و آشفتگی فضای شهر فرار کنند. تماشای تصاویر این دهکده فوق العاده زیبا را از دست ندهید.
دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست
دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست
دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست
دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست
دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست
دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست
دهکده ای متروک و اسرارآمیز در بوداپست

می فایل