اخبار مهم
Home / سرگرمی / در این مسافرخانه باید کتاب بفروشید!
792561_359.jpg

در این مسافرخانه باید کتاب بفروشید!

پی سی گروپ: آیا تا به حال رویای داشتن یک کتابفروشی رو داشتین؟ در فروشگاه «Open Book» در اسکاتلند می توانید این رویایتان را به واقعیت تبدیل کنید و یک کتابفروشی داشته باشید! مسافران می توانند با هزینه شبی ۵۷ دلار در این مکان بمانند اما یک شرط دارد: آن ها باید در کتابفروشی طبقه اول هم کار کنند و همه کارهایی که صاحب عادی یک کتابفروشی انجام می دهد را به طور منظم انجام دهد. ۴۰ ساعت کار در هفته.
تجربه کتابفروشی در این مسافرخانه!
تجربه کتابفروشی در این مسافرخانه!
تجربه کتابفروشی در این مسافرخانه!
تجربه کتابفروشی در این مسافرخانه!

می فایل