اخبار مهم
Home / سرگرمی / خوکی که فکر می کند سگ است! +عکس
842451_278.jpg

خوکی که فکر می کند سگ است! +عکس

پی سی گروپ: یکی از این حیوانات چهارپایی که در تصویر می بینید، مثل بقیه نیست. اُلیو ۸ ساله خوکی است که فکر می کند مثل بقیه دوستانش او نیز یک سگ است! او و سه دوست چهارپایش توسط عکاس استرالیایی «Alissa Childs» و همسرش نگهداری می شوند. آنها در خانه خود حیوانات دیگری مثل بز و مرغ هم نگه می دارند، اما رابطه و پیوند بین الیو و سگها نوع ویژه ایست. آلیسا می گوید: الیو طوری رفتار می کند مثل اینکه کاملا باور کرده او نیز یک سگ است. او تمام ساعات روز را با آنها می گذراند و مثل یک سگ با آنها بازی می کند و چرت می زند. اگر سگ ها برای پارس کردن چیزی به سمت خیابان بدوند او هم با آنها می دود.

آلیسا می گوید: «من و همسرم خیلی نگران بودیم که الیو چطور با لوآ کنار می آید. لوآ سگی بود که با هیچ یک از حیوانات مزرعه رابطه دوستانه برقرار نمی کرد. اما دو روز پس از ورود الیو، با تعجب دیدیم که با لوآ مثل مادرش رفتار می کند. دائما دنبال او می رود و او را در آغوش می گیرد و حتی لوآ هم الیو را مثل یک توله سگ تمیز می کند!»

خوکی که فکر می کند سگ است!

خوکی که فکر می کند سگ است!

خوکی که فکر می کند سگ است!

خوکی که فکر می کند سگ است!

خوکی که فکر می کند سگ است!

خوکی که فکر می کند سگ است!

می فایل