اخبار مهم
Home / سرگرمی / خلاقیت برنج کاران ژاپنی +عکس
836035_600.jpg

خلاقیت برنج کاران ژاپنی +عکس

وبسایت باشگاه خبرنگاران: در برخی از مناطق ژاپن، کشاورزان برنج را طوری می کارند که پس از رشد برنج ها اشکال و طرح های زیبایی را به وجود می آورند.

برنج کاران ژاپنی در اقدامی جالب، چند نوع  نشا برنج  را در رنگ های مختلف می کارند که، در نهایت پس از رشد تصاویر قهرمانان ملی ژاپن یا شخصیت های کارتونی بوجود می آید .

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

خلاقیت برنج کاران ژاپنی + تصاویر

می فایل