اخبار مهم
Home / سرگرمی / جادوی رنگ‌ها (۳۲)
825571_748.jpg

جادوی رنگ‌ها (۳۲)

پی سی گروپ: گزیده ای از نقاشی های برتر دنیا اثر نقاشان و هنرمندان بزرگ تاریخ، دستمایه سری جدید مطالبمان با عنوان «جادوی رنگ ها» است. برای درک نقاشی باید مکث کرد، به آن خیره شد و در آن غرق شد، در نقطه به نقطه آن. همین نقطه ها و جزئیات است که یک نقاشی را نسبت به نقاشی های دیگر ممتاز میکند. امیدواریم این مطالب هم مورد استقبال شما عزیزان بخصوص هنردوستان قرار بگیرد، ما را مثل همیشه با نظراتتان یاری کنید.
************

فروشنده باد زن – ۱۸۳۰ تا ۱۸۹۷

اثری از جان باگنولد بورکس

سبک رومانتیسیسم


گلدانی با سوسن و زنبق – ۱۸۹۰

اثری از ون گوگ

سبک امپرسیونیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

تیک تیک – ۱۸۸۱

اثری از بریتون ریور

سبک رئالیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

خرید مادام – ۱۸۹۳

اثری از ژان براود

سبک امپرسیونیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

بررسی بیلی بزِ – ۱۸۳۸ تا ۱۸۸۸

اثری از آنتون ماو

سبک اکسپرسیونیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

کلبه ای در تپه های شنی – ۱۸۴۰ تا ۱۹۰۱

اثری از ژان چارلز کازین

سبک امپرسیونیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

پرتره خانوادگی – ۱۸۶۵

اثری از کاترینا نیکولانا خیلووا

سبک رومانتیسیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

زندگی ساکن با سیب – ۱۸۹۰

اثری از پائول سزان

سبک امپرسیونیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

اثری از گائتانو بلی – ۱۸۵۷ تا ۱۹۲۲

سبک رومانتیسیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

استراحتی کوتاه – ۱۹۱۴

اثری از هانس اندرسن

سبک رئالیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

دشواری – ۱۸۵۸ تا ۱۹۱۹

اثری از آرتور هکر

سبک رئالیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

یک روز بیرون از خانه ۱۸۳۹ تا ۱۹۲۴

اثری از دنیل ریگ وِی نایت

سبک رئالیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

کلبه ای با مرغ هایش – ۱۹۱۹

اثری از پِدِر مورک مونستد

سبک امپرسیونیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

تاجر فرش – ۱۸۸۷

اثری از ژان لئون گروم

سبک رئالیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

خروج قایق ها – ۱۸۸۵

اثری از کلود مونت

سبک امپرسیونیسم

جادوی رنگ‌ها (32)

می فایل