Home / سرگرمی / تنوع جذاب «درهای جهان» +عکس
780856_587.jpg

تنوع جذاب «درهای جهان» +عکس

پی سی گروپ: عکاس پرتغالی «André Vicente Gonçalves» در مجموعه «درهای جهان» مجموعه ای جذاب از درهای ورودی را جمع آوری کرده است. او با گروه بندی درهای مکان های مختلف، نشان می دهد در سفر از یک کشور به کشور بعدی، چقدر تنوع در جزئیات وجود دارد که درکنار هم چهره و شخصیت یک شهر را شکل می دهند. 
پرتغال: 


انگلستان:

تنوع جذاب درهای جهان

رومانی:

تنوع جذاب درهای جهان

اسپانیا:

تنوع جذاب درهای جهان

می فایل