اخبار مهم
Home / اخبار روز / تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه
836804_453.jpg

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

وب سایت مشرق: تصاویری از حضور دکتر حسن روحانی در کاخ ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا را در زیر مشاهده می کنید.

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیهتصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

تصاویر دیده نشده از حضور روحانی در ترکیه

می فایل