اخبار مهم
Home / اخبار روز / تصاویر دلخراش از انفجار حله
1078606_444.jpg

تصاویر دلخراش از انفجار حله

خبرگزاری مهر: در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر دلخراش حادثه تروریستی در حله عراق که منجر به شهادت تعدادی از زوار ایرانی شد.
 
 
 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
 
تصاویر دلخراش از انفجار حله 
می فایل