اخبار مهم
Home / سرگرمی / تصاویر خنده‌دار مردی که از جنس موزه شد!
836078_771.jpg

تصاویر خنده‌دار مردی که از جنس موزه شد!

پی سی گروپ: جیک مارشال، ساکن نورویچ انگلستان اخیرا به موزه بریتانیایی در لندن سفر کرده و تصمیم گرفته صورتش را با صورت شخصیت های موزه عوض کند، نتیجه کار خنده دار است! اگرچه برخی کابران از او انتقاد کرده اند که به موزه رفته چیزی یاد بگیرد یا فقط بخندد. اما خود مارشال می گوید که در موزه فقط از خودش عکس نگرفته و از قسمت های مختلف آن بازدید کرده و چیزهای زیادی یاد گرفته است.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

تصاویر خنده دار مردی که از جنس موزه شد.

می فایل