اخبار مهم
Home / سرگرمی / تصاویری از جشن تولد حیوانات خانگی!
835914_739.jpg

تصاویری از جشن تولد حیوانات خانگی!

پی سی گروپ: فقط انسانها نیستند که تولدشان را جشن می گیرند. حیوانات هم این کار را می کنند. و همان طور که در این عکس ها می بینید حتی گاهی اوقات بهتر از ما این کار را انجام می دهند!

بعضی از آنها تولدهای سنتی تر با کیک و کلاه را ترجیح می دهند اما بعضی از آنها هم یک جشن کمی نامتعارف تر را می پسندند، مثلا یک دسته گل از ماهی یا مثلا یک اتاق پر از توپ تنیس.

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

جشن تولد حیوانات خانگی!

می فایل