اخبار مهم
Home / سرگرمی / ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی
1010187_676.jpg

ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی

وبسایت مشرق: ترسناک‌ترین سقوط در جهان متعلق به ترن هوایی تاکابیشا در پارک فوجی-کیو هایلند ژاپن است. ۳۷ متر ارتفاع سقوط تنها برای بی‌باک‌ترین کسانی است که سوار ترن می‌شوند.
 
 
 
ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی 
 
ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی 
 
ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی 
 
ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی 
 
ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی 
 
ترسناک‌ترین سقوط در ترن هوایی 
می فایل