Home / سرگرمی / تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت
786391_361.jpg

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

وبسایت فردا: هویت بمبئی با تاکسی‌های زرد و سیاه پرایمار پادمینی‌اش گره خورده است. پادمینی خودرویی بود که بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۰ در کارخانه پرایمار هند تولید می‌شد. در ادامه تصاویری از این تاکسی‌ها را می بینید.

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

تاکسی‌های دیدنی در کشور هفتاد و دو ملت

می فایل