اخبار مهم
Home / سرگرمی / باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
829764_458.jpg

باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!

پی سی گروپ: این روزها بیشتر عکس ها فتوشاپی هستند و باور اینکه عکسی بدون دستکاری باشد مشکل است. اما نیاز نیست حتما یک جادوگر ویرایشگر باشید تا درک مردم از واقعیت را دچار آشفتگی کنید. درواقع تنها چیزی که نیاز دارید یک دوربین، چند دوست مشتاق و یک چشم برای تنظیم زاویه دوربین است. و همان طور که در تصاویر زیر می بینید اگر این سه عنصر ساده را به درستی باهم ترکیب کنید، نتیجه کار می تواند به همان اندازه تصورات ذهنی را به هم بریزد و شگفتی ایجاد کند، که تصاویر حرفه ای فتوشاپی! 
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!
باور کنید هیچ فتوشاپی در کار نیست!

می فایل