اخبار مهم
Home / اخبار ورزشی / ایران در اولین دیدار تاریخ با کره جنوبی
1382048_501.jpg

ایران در اولین دیدار تاریخ با کره جنوبی

ورزش سه: این تصویر گویای آغاز مصاف های تاریخی ایران و کره جنوبی است، روز ۷ خرداد ماه ۱۳۳۷، دیداری که بزرگان تیم ادعا داشتند که بهترین تیم تاریخ فوتبال ملی تا آن زمان هستند، اما دوری چند ساله از میدان های معتبر بین المللی باعث شده بود آنها از واقعیت تاریخ دور بمانند.

در این تیم نفراتی چون برومند و دهداری و قلی زاده و کوزه کنانی و… حاضر بودند. این شکست چنان تلخ و سنگین بود که از مردان این تیم، تنها ۳  نفر حاضر شدند در تیم های ملی بعدی حاضر باشند و برخی مثل برومند، تیم ملی و خاک ایران  را ترک و به آمریکا و لبنان رفت و حتی مدتی در تیم ملی لبنان هم بازی کرد و سال ها بعد به ایران برگشت.

 

ایستاده از چپ، ایرج حاتم، نادر افشار علوی نژاد، پرویز دهداری، پرویز کوزه کنانی، مسعود برومند، نشسته از چپ، جواد بهشتی، علی جعفرزاده، ایرج عرفان، عارف قلی زاده، داوود ارغوانی و امیر عراقی….بین این نفرات تنها از زنده بودن کوزه کنانی اطمینان داریم.

می فایل