اخبار مهم
Home / سرگرمی / اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!
1999937_975.jpg

اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

وبسایت یک پزشک: وقتی نقاش یک منظره را سوژه قرار می‌دهد، تخیل، تکنیک نقاشی، سبک هنری و حتی حالات روحی اش را در تصویری که در شبکیه چشمش تشکیل می‌شود، دخیل می‌کند و یک اثر هنری می‌آفریند. این اثر هنری مسلما با یک عکس تفاوت دارد.

حالا تصور کنید که روندی معکوس را بپیماییم. به این صورت که یک تابلوی هنری کلاسیک را به ما بدهند و از ما بخواهند که بر اساس آن تصویری خلق کنیم که شبیه یک عکس از همان منظره باشد!

این کاری است که NeoMam انجام داده است تا تبلیغی هوشمندانه باشد برای فعالیت‌های این شرکت. این شرکت هنری خلاق تصاویر تعدادی از مشهورترین اتاق‌های به تصویرکشیده شده در تابلو‌های کلاسیک را به روش CGI به حالت عکس‌هایی بسیار واقعی و عادی تبدیل کرده است.

تصور کنید که اتاق مشهوری که ون گوک از آن نقاشی کشیده بود و یا اثر روی لیکتنستاین را به عکس تبدیل کنید. در زیر به نقاشی‌های کلاسیک و سپس عکس الهام گرفته از هر یک از آن‌ها توجه کنید:

 
 
اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!


اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!


اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!


اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!


اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

اگر اتاق‌های مشهور نقاشی‌های کلاسیک واقعی‌ باشند!

می فایل